Systém generálního klíče

Systém generálního klíče

Do naší široké nabídky služeb patří také montáže systému generálního a hlavního klíče. Při montáži SGHK čerpáme z dlouholetých zkušeností, díky kterým jsme schopni vám nabídnout vždy to nejoptimálnější řešení přístupového systému.

Systém generálního a hlavního klíče (SGHK)

Definice

Systém generálního a hlavního klíče (SGHK) spočívá v jednoduchém principu – majitel nebo uživatel objektu, např. ředitel či správce, může přidělovat priority vstupu do jednotlivých místností buď jednotlivcům nebo určeným skupinám. V tomto případě se jedná o tzv. HLAVNÍ klíč, kterým lze odemknout všechny dveře určité skupiny dle předem stanovených kompetencí. Tzv. GENERÁLNÍ klíč systému odemyká veškeré zámky v objektu. Může ho mít např. majitel, bezpečnostní agentura, hasičský sbor nebo může být umístěn v objektu v zapečetěné schránce k použití při nenadálých situacích.

Proč vybavit objekt SHGK? Co SGHK nabízí?

Proč vybavit objekt SGHK?

  • zajišťuje bezpečnost objektu – omezený přístup neoprávněným osobám
  • zajišťuje přístup kompetentním osobám do zvolených prostor
  • snižuje potřebný počet klíčů pro vstup do objektů
  • šetří čas, hodnoty a zdraví při nenadálých událostech

Co Vám nabízí SGHK FAB?

  • garantuje bezpečnost – certifikace dle ČSN P ENV 1627 až do bezpečnostní úrovně BT 4
  • poskytuje maximální ochranu utajovaných informací ověřenou NBÚ – certifikace dle zákona 412/2005 Sb. o chraně utajovaných skutečností až do stupně „SS4 = 3“
  • poskytuje flexibilní servis po celé České a Slovenské republice prostřednictvím sítě Servisních středisek FAB, Partnerů FAB a Profi center FAB
  • klíče mají maximální ochranu proti neoprávněnému kopírování

Nadstandardní provedení – barevné značení klíčů

  • možnost odlišení jednotlivých klíčů, příp. skupin klíčů v rámci SGHK daného objektu
  • barevné rozlišení – červená, modrá, zelená, žlutá, bílá, fialová

PŘÍKLAD APLIKACE SGHK

Systém generálního a hlavního klíče